İmar Planı Uygulamaları

  • Parselasyon Planlarının Hazırlanması
  • İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması
  • Yola, Yeşile Terk, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri

 

 

 

Hizmetlerimiz